Kolik chcete investovat?

Na jak dlouho?

let

Roční zisk:

Čtvrtletně:

Co je to dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, který na rozdíl od akcií zajišťuje jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku a ten se za to zavazuje, že vám bude v předem domluveném termínu platit úroky, a to až do konce jejich platnosti. Po uplynutí této doby dostane investor zpět investovanou částku na koupi dluhopisu, plus předem stanovené fixní úroky.
Dluhopis je velmi zajímavá forma investování a to jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska efektivity ziskovosti.

Celkem investováno

Celkem investováno

Kolik lidí investovalo

Kolik lidí investovalo

Roční zisk z investice

Roční zisk z investice

Proč s námi

Nízká míra rizika

Nízká míra rizika dlouhodobě plynoucí z podstaty realitního trhu.

Transparentní investice

Transparentní investice bez tržních výkyvů podložena reálnou hodnotou investované nemovitosti.

Zpracování a vedení zdarma

Investice do nabízených dluhopisů - bez poplatku za zpracování a vedení.

Námi nabízené dluhopisy investujeme do celé škály realitního trhu a proto vytváříme zajímavou výší zhodnocení s velmi vysokou konkurenceschopností při zachování vysoké míry bezpečnosti, kdy investice jsou ve své podstatě vždy jištěny oproti samotné hodnotě investované nemovitosti. Tuto v průběhu investice velmi výrazně zhodnocujeme a tím tvoříme vysokou efektivitu ziskovosti a zhodnocení finančních prostředku a to jak vlastních, tak i našich investorů.

Našim investorům nabízíme transparentní investice bez tržních výkyvů.

Pošlete nám Vaši poptávku a využijte jedinečné nabídky podílet se s námi na investicích s nadstandartním zhodnocením vložených prostředků ve výši 9.4% ročně.

Naše dluhopisy a jejich investiční využití

Název emise dluhopisů:

«ATS Company - investiční reality 2020»

Naše dluhopisy byly vydány za účelem financování developerských projektů a investičních záměrů na realitním trhu. Tyto finanční prostředky investujeme do realizace výstavby i nákupu nemovitostí v oblastech, které díky dlouhodobé praxi dobře známe a umíme posoudit jejich investiční potenciál. Těmto nemovitostem následně dáváme přidanou hodnotu v podobě vhodné a vkusné realizace a s konceptem moderních technologických prvků zvyšujeme jejich atraktivitu. Vybrané nemovitosti, nebo jejich části dlouhodobě pronajmeme a tím vytvoříme investiční nemovitost s nadprůměrným výnosem.

Informace o emisi

Název emise dluhopisu:

ATS Company - investiční reality 2020

Základní podmínky emise dluhopisů:

Emitent: ATS Company a.s.
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 25 000 Kč
Objem Emise: 25 000 000 Kč
Minimální investice: 25 000 Kč
Minimální výše odkupu: 25 000 Kč
Poplatek za uzavření investice: 0 Kč
Výplata výnosu: kvartálně

Výše výnosu a způsob úročení:

Úrokový výnos: pevný úrokový výnos 9.4% p.a.
Délka investice: 3 roky

Upisovací období, prodej, splatnost dluhopisu:

LEI: —–
Upisovací období: 1.7.2020 – 1.7.2021
Datum emise: 1.7.2020
Datum splatnosti: 1.7.2023

Jsme na trhu již od roku 2007

O nás

Na realitním investičním trhu působíme úspěšně již více než 12 let.
Naši pozornost a úsilí směřujeme prioritně na menší a střední investiční příležitosti a to jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí.
Využitím vlastních dlouholetých zkušeností na tomto trhu i zkušeností v jiných odvětvích a řízení společností, dosahujeme vždy velmi zajímavých výsledků a to nejen ekonomických, ale i realizačních.
Známe hodnotu peněz a umíme ji efektivně vytvářet.
Našim obchodním partnerům a investorům přinášíme zajímavou spolupráci a seriózní přístup.
Nabízíme možnosti podílet se na investicích a to s nadstandartním zhodnocením finančních prostředků na bezpečném realitním trhu.

Kontaktujete nás a pojďte s námi výhodně investovat!

Díky více než 12 letům působení na investičním trhu jsme schopni rozpoznat investiční potenciál. Vždy investujeme pouze do takových nemovitostí, u kterých se očekává nadprůměrný výnos.
Investiční zaměření ATS Company a.s.

Jak využijeme prostředky?

Prostředky získané z dluhopisů investujeme do oblastí, které jsou nám dobře známy a ovládáme je díky našim dlouholetým zkušenostem na poli realitního a investičního trhu.

Investujeme do:

 • Pozemků.
 • Výstavby rodinných a bytových domů.
 • Malých a středních komerčních objektů, které posléze přetváříme na nové prostory k podnikání, nebo je využijeme k výstavbě bytových komplexů dle konkrétních možností v dané lokalitě a hlavně dle ekonomické výhodnosti.

Na realizovaných investicích se podílíme i z vlastních finančních zdrojů a to ve výši 30 až 50 % z výše investice. Riziko samotné investice je tedy rozloženo stejnou měrou na investora i naší společnost.

Každou nemovitost vždy velmi pečlivě zhodnotíme a investujeme pouze do realit, u kterých předpokládáme vysokou ziskovost a návratnost v krátkém či středním investičním režimu. Nikdy neinvestujeme tam, kde nemáme stoprocentní jistotu kladného výsledku a ziskovosti.

Působíme v hlavním městě Praha, kde je dlouhodobě nedostatek domů, bytů a bytových domů, stejně tak i malých a středních komerčních objektů. Z důvodu vysoké poptávky má každý nově vzniklý projekt velmi rychlou likviditu. Tento fakt způsobuje nadprůměrný nárůst prodejních cen oproti jiným regionům a dovoluje prodat nemovitosti s velmi dobrou ziskovostí, kterou bychom jinde dosáhli jen stěží. Výsledkem je následná možnost velmi zajímavě zhodnotit investiční prostředky a to ve výši 9,4 % ročně.

Běžná ziskovost, které dlouhodobě dosahujeme v oblasti investic do realit v hlavním městě a jeho okolí, stejně jako v podobných oblastech zahraničního trhu, je následující:

 • Investice do pozemků a jejich následné využití v rámci výstavby či prodeje činí 50 až 90% zisk z výše investice – při průměrné délce investice 1 až 2 roky.
 • Investice do výstavby rodinných domů čítají 30 až 50% zisk z výše investice – při průměrné délce realizace 12 až 24 měsíců.
 • Investice do bytové a řadové výstavby představuje 40 až 60% zisk z výše investice – při průměrné délce investice 24 až 36 měsíců.
 • Investice do komerčních objektů činí 35 až 75% zisk z výše investice – při průměrné délce investice 16 až 48 měsíců.

Stavební pozemky

Investujeme zejména do pozemků vhodných k realizaci staveb rodinných domů, řadových domů, malých a středně velkých bytových zástaveb a garážových bloků. Využíváme rovněž pozemky vhodné pro menší komerční objekty.

Revitalizace domů

Zakoupené starší byty, bytové domy a komerční nemovitosti revitalizujeme a zhodnocujeme za účelem dalšího prodeje či pronájmu. Tímto způsobem investujeme také do zajímavých realit ve zcela zchátralém stavu. Součástí této činnosti je i případný odkup Vaší nemovitosti.

Rodinné domy

Rodinné domy realizujeme na vhodných stavebních parcelách za účelem prodeje konečnému uživateli v lokalitách s dobrou dostupností a občanskou vybaveností. Cílem činnosti je nabídnout přidanou hodnotu nového bydlení spolu s kvalitou a příznivou cenou. Realizaci provádíme vždy ve spolupráci s renomovanými staviteli.

Řadové domy

Obliba řadových domů a bydlení v nich ani po letech neklesá, spíše naopak. Přihlédneme-li pak k novodobým architektonickým řešením, technologickému propracování a komfortu výbavy, je toto bydlení rovnocennou volbou mezi vlastním domem a bytem. Náklady výstavby jsou však oproti klasickému rodinnému domu nižší a konečná cena příjemnější. Každá investice tohoto druhu je ve své podstatě rovněž velmi zajímavým investičním nástrojem.

Bytová výstavba

Po všech stránkách velmi zajímavou činnost představuje výstavba menších bytových domů a jimi tvořené realizační celky. Rozsah možností tohoto typu výstavby je ve své podstatě nekonečný a v současné době stále stoupající poptávka po tomto druhu bydlení představuje nepřeberné investiční možnosti, jak pro nás, tak pro naše investory.

Komerční nemovitosti

Mezi další záměry naší investiční skupiny patří malé a střední komerční budovy, stejně jako výrobní a skladovací prostory.
Vyhledáváme možnosti a investujeme do výstavby nových objektů i odkupu vyžitých podnikových zařízení a jejich přeměnou na zcela nové výstavbové jednotky dle požadavku a možnosti, měníme tyto lokality v žádané a firmami hodnocené prostory k jejich činnosti.
V současné době se soustředíme především na investice v oblasti hlavního města Prahy a blízkého okolí.

Jak zajistíme investice?

Investice jsou ve své podstatě jištěny protihodnotou samotné investice, kdy pořizovaný předmět (byt, dům, stavební pozemek, bytový dům atd.) je ve většině případů investován se spoluúčastí společnosti a to ve výši 30 až 50 % prostředků z vlastních zdrojů. Společnost tím pádem nese stejnou míru rizika, jako investoři.

Investujeme vždy do nemovitostí, jejichž hodnota je v okamžiku pořízení vyšší, než je její tržní cena v hlavním městě. Po provedení realizace či rekonstrukce a následném rozšíření se její hodnota a užitná plocha zvyšuje a zajišťuje tak výnos z jednotlivých investic ve výši 40 až 60%.

Obraťte se na nás a začněte s námi investovat ještě dnes!

Vždy investujeme do nemovitostí, jejichž hodnota je již v momentě pořízení nižší, než tržní cena. Po provedení následné realizace či rekonstrukce a rozšíření se hodnota nemovitosti spolu s užitnou plochou zvyšuje a zajišťuje výnos z každé investice ve výši 40 až 60%.

Máte zájem investovat s námi?

Zašlete nám prosím objednávku prostřednictvím formuláře níže a my se Vám zpětně ozveme za účelem vyřízení všech náležitostí spojených s uzavřením SMLOUVY O ÚPISU DLUHOPISU a realizace Vaší nové investice formou DLUHOPISU «ATS Company – Investiční Reality 2020».

 1. Vyplňte objednávkový formulář.
 2. Na konci formuláře zadejte počet dluhopisů a celkovou hodnotu investice o jakou máte zájem.
 3. E-mailem obdržíte potvrzení a Smlouvu o úpisu dluhopisu a zašlete platbu na uvedený bankovní účet.
 4. Po obdržení platby Vám doporučenou poštou zašleme nejpozději do 10 dní veškeré dokumenty a cenné papíry na vámi zadanou adresu.
 5. Tyto si řádně uschovejte a poté se co čtvrt roku můžete těšit na Váš výnos z dobré investice, který obdržíte vždy na vámi zadaný bankovní účet.


Odesláním objednávky souhlasíte s emisními podmínkami a ochranou osobních dat.