Investiční využití

Investiční zaměření ATS Company a.s.

Jak využijeme prostředky?

Prostředky získané z dluhopisů investujeme do oblastí, které jsou nám dobře známy a ovládáme je díky našim dlouholetým zkušenostem na poli realitního a investičního trhu.

Investujeme do:

  • Pozemků.
  • Výstavby rodinných a bytových domů.
  • Malých a středních komerčních objektů, které posléze přetváříme na nové prostory k podnikání, nebo je využijeme k výstavbě bytových komplexů dle konkrétních možností v dané lokalitě a hlavně dle ekonomické výhodnosti.

Na realizovaných investicích se podílíme i z vlastních finančních zdrojů a to ve výši 30 až 50 % z výše investice. Riziko samotné investice je tedy rozloženo stejnou měrou na investora i naší společnost.

Každou nemovitost vždy velmi pečlivě zhodnotíme a investujeme pouze do realit, u kterých předpokládáme vysokou ziskovost a návratnost v krátkém či středním investičním režimu. Nikdy neinvestujeme tam, kde nemáme stoprocentní jistotu kladného výsledku a ziskovosti.

Působíme v hlavním městě Praha, kde je dlouhodobě nedostatek domů, bytů a bytových domů, stejně tak i malých a středních komerčních objektů. Z důvodu vysoké poptávky má každý nově vzniklý projekt velmi rychlou likviditu. Tento fakt způsobuje nadprůměrný nárůst prodejních cen oproti jiným regionům a dovoluje prodat nemovitosti s velmi dobrou ziskovostí, kterou bychom jinde dosáhli jen stěží. Výsledkem je následná možnost velmi zajímavě zhodnotit investiční prostředky a to ve výši 9,4 % ročně.

Běžná ziskovost, které dlouhodobě dosahujeme v oblasti investic do realit v hlavním městě a jeho okolí, stejně jako v podobných oblastech zahraničního trhu, je následující:

  • Investice do pozemků a jejich následné využití v rámci výstavby či prodeje činí 50 až 90% zisk z výše investice – při průměrné délce investice 1 až 2 roky.
  • Investice do výstavby rodinných domů čítají 30 až 50% zisk z výše investice – při průměrné délce realizace 12 až 24 měsíců.
  • Investice do bytové a řadové výstavby představuje 40 až 60% zisk z výše investice – při průměrné délce investice 24 až 36 měsíců.
  • Investice do komerčních objektů činí 35 až 75% zisk z výše investice – při průměrné délce investice 16 až 48 měsíců.

Stavební pozemky

Investujeme zejména do pozemků vhodných k realizaci staveb rodinných domů, řadových domů, malých a středně velkých bytových zástaveb a garážových bloků. Využíváme rovněž pozemky vhodné pro menší komerční objekty.

Revitalizace domů

Zakoupené starší byty, bytové domy a komerční nemovitosti revitalizujeme a zhodnocujeme za účelem dalšího prodeje či pronájmu. Tímto způsobem investujeme také do zajímavých realit ve zcela zchátralém stavu. Součástí této činnosti je i případný odkup Vaší nemovitosti.

Rodinné domy

Rodinné domy realizujeme na vhodných stavebních parcelách za účelem prodeje konečnému uživateli v lokalitách s dobrou dostupností a občanskou vybaveností. Cílem činnosti je nabídnout přidanou hodnotu nového bydlení spolu s kvalitou a příznivou cenou. Realizaci provádíme vždy ve spolupráci s renomovanými staviteli.

Řadové domy

Obliba řadových domů a bydlení v nich ani po letech neklesá, spíše naopak. Přihlédneme-li pak k novodobým architektonickým řešením, technologickému propracování a komfortu výbavy, je toto bydlení rovnocennou volbou mezi vlastním domem a bytem. Náklady výstavby jsou však oproti klasickému rodinnému domu nižší a konečná cena příjemnější. Každá investice tohoto druhu je ve své podstatě rovněž velmi zajímavým investičním nástrojem.

Bytová výstavba

Po všech stránkách velmi zajímavou činnost představuje výstavba menších bytových domů a jimi tvořené realizační celky. Rozsah možností tohoto typu výstavby je ve své podstatě nekonečný a v současné době stále stoupající poptávka po tomto druhu bydlení představuje nepřeberné investiční možnosti, jak pro nás, tak pro naše investory.

Komerční nemovitosti

Mezi další záměry naší investiční skupiny patří malé a střední komerční budovy, stejně jako výrobní a skladovací prostory.
Vyhledáváme možnosti a investujeme do výstavby nových objektů i odkupu vyžitých podnikových zařízení a jejich přeměnou na zcela nové výstavbové jednotky dle požadavku a možnosti, měníme tyto lokality v žádané a firmami hodnocené prostory k jejich činnosti.
V současné době se soustředíme především na investice v oblasti hlavního města Prahy a blízkého okolí.

Jak zajistíme investice?

Investice jsou ve své podstatě jištěny protihodnotou samotné investice, kdy pořizovaný předmět (byt, dům, stavební pozemek, bytový dům atd.) je ve většině případů investován se spoluúčastí společnosti a to ve výši 30 až 50 % prostředků z vlastních zdrojů. Společnost tím pádem nese stejnou míru rizika, jako investoři.

Investujeme vždy do nemovitostí, jejichž hodnota je v okamžiku pořízení vyšší, než je její tržní cena v hlavním městě. Po provedení realizace či rekonstrukce a následném rozšíření se její hodnota a užitná plocha zvyšuje a zajišťuje tak výnos z jednotlivých investic ve výši 40 až 60%.