Investiční zaměření

Hlavním investičním zaměřením naší společnosti je realitní investiční trh. V současnosti i budoucnosti je to jeden z nejbezpečnějších a nejstabilnějších nástrojů investování a zhodnocení finančních prostředků vůbec.

Dlouholeté ekonomické výsledky v této oblasti na domácím i mezinárodním trhu jednoznačně potvrzuji hodnotu tohoto investičního zaměření.

Nejvyšší míra efektivity investic je pak vždy dosažena v metropoli hlavního města, turistických a průmyslových oblastech s vysokou koncentrací ekonomického základu, investorů a kapitálu.

Této skutečnosti jsme si dobře vědomi a to již od roku 2007.

Své investice proto zaměřujeme zejména do na oblast hlavního města Prahy a jeho blízkého okolí.

ats_obrazek_na_pozico_1
Ziskovost tohoto typu projektu je 40% až 60%
Doba realizace cca 12 - 24 měsíců

Stavební pozemky
a pozemky obecně

Velmi zajímavou oblastí investování jsou pozemky a stavební pozemky. Tyto umožňují ve své podstatě samy o sobě vyvíjet volnou obchodní činnost , bez nutnosti zástavby se zajímavým zhodnocením.

My však kromě této základní obchodní aktivity míříme hlouběji k jádru efektivity a tyto pozemky, ve většině případů přetváříme na stavebně realizační celek určený k nabídce konečnému zákazníkovi.

Znalost prostředí a možností korunuje naši snahu úspěchem a vede k realizaci zdárných projektů.

Rodinné domy a řadové domy

Výstavba rodinných a řadových domů představuje z hlediska investic a realizací nástroj, kde se v jednom projektu skloubí vize konečného prvku vizualizace s takřka neomezenou tvorbou provedení a vybavení pro budoucí uživatele s velmi efektivním nástrojem zhodnocení vložených prostředků.

Rozsáhlé příležitosti pak skýtá hlavní město, metropolitní trh je velice specifický měnící se v závislosti na lokalitách města, ale i s ohledem na budoucí klientelu, kterou má oslovit.

ats_obrazek_prilohy_2_rodinne_domy
Ziskovost tohoto typu projektu 40 až 55%
Doba realizace cca 12 - 18 měsíců
ats_priloha_3_bytove_domy
Ziskovost tohoto typu projektu 50 až 60%
Doba realizace cca 24 - 36 měsíců

Byty a bytové komplexy

Menší a střední bytové komplexy, neboli bytové domy v dnešním moderním pojetí, představují z hlediska výstavby takřka neomezenou škálu možností a to jak realizačně architektonických, tak ekonomických.

My se zaměřujeme na střední a menší projekty s vyšším stupněm soukromí užívání a rychlejším potenciálem realizací oproti mamutím projektům.

Menší projekty se těší velké míře obliby mezi potencionálními zájemci a jsou v rámci možností zasazeny na místa s dobrou dostupností a v blízkosti přírody.

Ekonomická prosperita i přes prvotní pozemkovou nákladovost je velmi dobrá a zájem o tyto nemovitosti - byty je vyjma běžných zájemců i z řad zahraničních zákazníků a korporací hledajících klidné bydlení pro své řídící pracovníky.

Komerční objekty střední velikosti

Komerční nemovitosti vnímáme, jako nemovitosti s největším investičním potenciálem a ve své podstatě nejširším využitím vůbec.

Na území hlavního města jsou dnes stovky pozemků, nemovitostí, areálů s velmi malou a mnohdy i nulovou využitelností.

Nepřehlížíme ani možnosti skýtající pozemky a areály ve vlastnictví bank, firem i zkrachovalých a nefunkčních závodů.

Vyhledáváme takovéto možnosti pro naše investice a realizace s pečlivostí a místní znalostí prostředí a majetkových poměrů je přetváříme na objekty se zcela novou výstavbou, zaměřením i využitím na lokálním trhu.

Výsledek pak představuje vysoká efektivita zisku.

ats_priloha_obr_4_komercni_objekty
Ziskovost tohoto typu projektu 45 až 65%
Doba realizace cca 24 - 36 měsíců
home-3
Ziskovost tohoto typu projektu 30 až 45%
Doba realizace cca 6 -12 měsíců

Rekonstrukce městských
bytových domů

Městské bytové domy a to zejména v centru Prahy a jeho blízkosti mají v sobě obrovské kouzlo. Kouzlo minulosti a doby, ve které vznikaly a léta historie tvořící jejich nedílnou součást zachovanou až do dnešní doby.

Ve většině případů jde o opravdu zvučná jména jejich majitelů i architektů.

Takovéto objekty jsou pak i přes svou značnou nákladovost pořízení a rekonstrukce opravdovou investiční perlou.

Skrývají tajemství a jsou vždy umístěny v lokalitě s nepřekonatelnou atraktivitou.

Jsou natolik ceněny, že se stávají v dnešní době výhradou velmi movitých investorů a domy s dokonale citlivou rekonstrukcí jsou pak naprostým unikátem.